lily养贞轴承
Bearing Distributors   
home 首页 email Email map Site map
img

img
img

 


lily首页 > 轴承型号> 公制轴承型号对照

开放式轴承 带防尘盖轴承
养贞 NMB ADR NTN GRW RMB 养贞 NMB ADR NTN GRW RMB
681 L310 AX1 681 681 UL103 W681ZZA
691 R410 691 691 W691ZZA 691-2Z
681X L415 AX1.5 68/1.5 68/1.5 UL154 681XZZ L415ZZ AX1.5ZZ W68/1.5ZZA 68/1.5-2Z ULZ154
691X R515 X1.5 69/1.5 69/1.5 R1550 691XZZ R515ZZ X1.5ZZ W69/1.5ZZA 69/1.5-2Z
601X R615 60/1.5 601XZZ R615ZZ W60/1.5ZZA
682 L520 BX2 682 682 UL205 682ZZ L520ZZ BX2ZZ W682ZZA 682-2Z ULZ205
692 R620 AX2 692 692 R2060 692ZZ R620ZZ AX2ZZ W692ZZA 692-2Z RF206
602 R720 602 602 602ZZ R720ZZ 602ZZ W602ZZA
682X L625 AX2.5 68/2.5 68/2.5 UL256 682XZZ L625ZZ AX2.5ZZ W68/2.5ZZA 68/2.5-2Z ULZ256
692X R725 X2.5 69/2.5 69/2.5 R2570 692XZZ R725ZZ X2.5ZZ W69/2.5ZZA 69/2.5-2Z
602X R825 60/2.5 60/2.5 60/2.5 R2580 602XZZ R825ZZ W60/2.5ZZA 60/2.5-2Z RF258
683 L730 AX3 683 683 UL307 683ZZ L730ZZ AX3ZZ W683ZZA 683-2Z ULZ307
693 R830 619/3 693 693 R3080 693ZZ R830ZZ 619/3ZZ W693ZZ 693-2Z RF308
603 R930 603 603 603ZZ R930ZZ 603ZZ W603ZZ
623 R1030 623 623 623 R3100 623ZZ R1030ZZ 623ZZ 623ZZ 623-2Z RF310
633 633 633ZZ
684 L940 AX4 684 684 UL409 684ZZ L940ZZ AX4ZZ W684ZZ 684-2Z ULZ409
694 R1140 AY4 694 694 694ZZ R1140ZZ AY4ZZ 694ZZ 694-2Z
604 R1240 604 604 604ZZ R1240ZZ 604ZZ 604ZZ
624 R1340 624 624 624 R4130 624ZZ R1340ZZ 624ZZ 624ZZ 624-2Z RF413
634 R1640 634 634 634 R4160 634Z R1640ZZ 634ZZ 634ZZ 634-2Z RV416
685 L1150 X5 685 685 UL511 685ZZ L1150ZZ X5ZZ W685ZZ 685-2Z ULZ511
695 R1350 AY5 695 695 R5130 695ZZ R1350ZZ AY5ZZ 695ZZ 695-2Z RX513
605 R1450 605 605 605 605ZZ R1450ZZ 605ZZ 605ZZ
625 R1650 625 625 625 R5160 625ZZ R1650ZZ 625ZZ 625ZZ 625-2Z RV516
686 L1360 AX6 686 686 UL613 686ZZ L1360ZZ AX6ZZ W686ZZ 686-2Z ULZ613
696 R1560 AY6 696 696 696ZZ R1560ZZ AY6ZZ 696ZZ 696-2Z
606 R1760 606 606 606 606ZZ R1760ZZ 606ZZ 606ZZ
626 R1960 626 626 626 R6190 626ZZ R1960ZZ 626ZZ 626ZZ 626-2Z RV619
687 L1470 AX7 687  687 UL714 687ZZ L1470ZZ AX7ZZ W687ZZ 687-2Z ULZ714
697 R1770 AY7 697  697 697ZZ R1770ZZ AY7ZZ 697ZZ 697-2Z
607 R1970 607 607  607 R7190 607ZZ R1970ZZ 607ZZ 607ZZ 607-2Z RV710
627 R2270 627 627  627 R7220 627ZZ R2270ZZ 627ZZ 627ZZ 627-2Z RV722
688 L1680 X8 688  688 UL816 688ZZ L1680ZZ X8ZZ W688ZZ ULZ816
698 R1980 AY8 698  698 698ZZ R1980ZZ AY8ZZ 698ZZ 698-2Z
608 R2280 608 608  608 R8220 608ZZ R2280ZZ 608ZZ 608ZZ 608-2Z RV822
689 L1790 X9 689  689 UL917 689ZZ L1790ZZ X9ZZ W689ZZ ULZ917
699 L2090 AY9 699  699 699ZZ L2090ZZ AY9ZZ 699ZZ 699-2Z
629 R2690 629 629  629 629ZZ R2690ZZ 629ZZ 629-2Z
6800 L1910 X10  S6300 6800ZZ L1910ZZ X10ZZ S6800
/002-2Z
63800 63800ZZ 63800ZZ S6800-2Z
6900 AY10  S6900 6900ZZ AY10ZZ S6900-2Z
6000 R2610 6000 6000  6000 6000ZZ R2610ZZ 6000ZZ 6000-2Z
6901 AY12 6901ZZ AY12ZZ

 

轴承产品资源::

微型轴承

陶瓷轴承

不锈钢轴承

带法兰轴承

微型平面推力轴承

非标准轴承

更多轴承产品…

型号查询
公制尺寸 英制尺寸

型号:

分类:

内径: mm 
外径: mm 
厚度: mm
 高级搜索
lily
lily