KAYDON类型带密封等截面薄壁轴承 KAYDON轴承型号对照表

英制薄型密封轴承为轴承的防尘耐磨和良好的润滑提供了解决方案。薄型密封轴承系列由五个系列组成,可配置整体密封,预先用工厂提供的油脂润滑,并备有库存,可快速交货。丁腈橡胶密封是标准配置,也可提供其他密封元件材料。内圈与密封圈的轻接触在排除污染物的同时将摩擦阻力降到最低。

JHA系列C型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
JHA10CL0 径向深沟球 1.000英寸 1.375英寸 0.25英寸 188 290 0.035
JHA15CL0 径向深沟球 1.500英寸 1.875英寸 0.25英寸 225 400 0.052
JHA17CL0 径向深沟球 1.750英寸 2.125英寸 0.25英寸 242 460 0.060

JHA系列X型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
径向 推力 力矩 径向 推力 力矩
JHA10XL0 四点接触 1.000英寸 1.375英寸 0.25英寸 247 370 110 290 730 170 0.035
JHA15XL0 四点接触 1.500英寸 1.875英寸 0.25英寸 296 460 187 400 1,000 340 0.052
JHA17XL0 四点接触 1.750英寸 2.125英寸 0.25英寸 319 500 232 460 1,140 440 0.060

JA系列C型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
JA020CP0 径向深沟球 2.000英寸 2.500英寸 0.25英寸 393 680 0.10
JA025CP0 径向深沟球 2.500英寸 3.000英寸 0.25英寸 442 830 0.12
JA030CP0 径向深沟球 3.000英寸 3.500英寸 0.25英寸 487 990 0.14
JA035CP0 径向深沟球 3.500英寸 4.000英寸 0.25英寸 530 1140 0.17
JA040CP0 径向深沟球 4.000英寸 4.500英寸 0.25英寸 571 1290 0.19
JA042CP0 径向深沟球 4.250英寸 4.750英寸 0.25英寸 591 1370 0.20
JA045CP0 径向深沟球 4.500英寸 5.000英寸 0.25英寸 610 1440 0.21
JA047CP0 径向深沟球 4.750英寸 5.250英寸 0.25英寸 629 1520 0.22
JA050CP0 径向深沟球 5.000英寸 5.500英寸 0.25英寸 648 1590 0.23
JA055CP0 径向深沟球 5.500英寸 6.000英寸 0.25英寸 685 1750 0.25
JA060CP0 径向深沟球 6.000英寸 6.500英寸 0.25英寸 720 1900 0.28
JA065CP0 径向深沟球 6.500英寸 7.000英寸 0.25英寸 754 2050 0.30
JA070CP0 径向深沟球 7.000英寸 7.500英寸 0.25英寸 787 2200 0.31
JA075CP0 径向深沟球 7.500英寸 8.000英寸 0.25英寸 820 2350 0.34

JA系列X型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
径向 推力 力矩 径向 推力 力矩
JA020XP0 四点接触 2.000英寸 2.500英寸 0.25英寸 514 790 434 680 1,710 770 0.10
JA025XP0 四点接触 2.500英寸 3.000英寸 0.25英寸 583 910 601 830 2,090 1,150 0.12
JA030XP0 四点接触 3.000英寸 3.500英寸 0.25英寸 643 1,010 785 990 2,470 1,600 0.14
JA035XP0 四点接触 3.500英寸 4.000英寸 0.25英寸 701 1,110 986 1,140 2,850 2,130 0.17
JA040XP0 四点接触 4.000英寸 4.500英寸 0.25英寸 756 1,210 1,205 1,290 3,220 2,740 0.19
JA042XP0 四点接触 4.250英寸 4.750英寸 0.25英寸 783 1,260 1,321 1,370 3,410 3,070 0.20
JA045XP0 四点接触 4.500英寸 5.000英寸 0.25英寸 809 1,310 1,441 1,440 3,600 3,420 0.21
JA047XP0 四点接触 4.750英寸 5.250英寸 0.25英寸 834 1,350 1,565 1,520 3,790 3,790 0.22
JA050XP0 四点接触 5.000英寸 5.500英寸 0.25英寸 859 1,400 1,693 1,590 3,980 4,180 0.23
JA055XP0 四点接触 5.500英寸 6.000英寸 0.25英寸 908 1,480 1,959 1,750 4,360 5,020 0.25
JA060XP0 四点接触 6.000英寸 6.500英寸 0.25英寸 955 1,570 2,240 1,900 4,740 5,930 0.28
JA065XP0 四点接触 6.500英寸 7.000英寸 0.25英寸 1,001 1,650 2,535 2,050 5,120 6,910 0.30
JA070XP0 四点接触 7.000英寸 7.500英寸 0.25英寸 1,046 1,730 2,844 2,200 5,500 7,980 0.31
JA075XP0 四点接触 7.500英寸 8.000英寸 0.25英寸 1,089 1,810 3,165 2,350 5,880 9,120 0.34

JB系列C型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
JB020CP0 径向深沟球 2.000英寸 2.625英寸 0.3125英寸 577 930 0.15
JB025CP0 径向深沟球 2.500英寸 3.125英寸 0.3125英寸 644 1140 0.19
JB030CP0 径向深沟球 3.000英寸 3.625英寸 0.3125英寸 707 1340 0.22
JB035CP0 径向深沟球 3.500英寸 4.125英寸 0.3125英寸 767 1540 0.27
JB040CP0 径向深沟球 4.000英寸 4.625英寸 0.3125英寸 825 1750 0.30
JB042CP0 径向深沟球 4.250英寸 4.875英寸 0.3125英寸 846 1830 0.31
JB045CP0 径向深沟球 4.500英寸 5.125英寸 0.3125英寸 880 1950 0.34
JB047CP0 径向深沟球 4.750英寸 5.375英寸 0.3125英寸 901 2030 0.35
JB050CP0 径向深沟球 5.000英寸 5.625英寸 0.3125英寸 933 2150 0.37
JB055CP0 径向深沟球 5.500英寸 6.125英寸 0.3125英寸 984 2360 0.40
JB060CP0 径向深沟球 6.000英寸 6.625英寸 0.3125英寸 1034 2560 0.44
JB065CP0 径向深沟球 6.500英寸 7.125英寸 0.3125英寸 1082 2760 0.47

JB系列X型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
径向 推力 力矩 径向 推力 力矩
JB020XP0 四点接触 2.000英寸 2.625英寸 0.3125英寸 758 1,130 658 930 2,340 1,080 0.15
JB025XP0 四点接触 2.500英寸 3.125英寸 0.3125英寸 848 1,290 895 1,140 2,840 1,600 0.19
JB035XP0 四点接触 3.500英寸 4.125英寸 0.3125英寸 1,014 1,590 1,450 1,540 3,860 2,940 0.27
JB040XP0 四点接触 4.000英寸 4.625英寸 0.3125英寸 1,091 1,720 1,764 1,750 4,370 3,770 0.30
JB042XP0 四点接触 4.250英寸 4.875英寸 0.3125英寸 1,120 1,780 1,917 1,830 4,570 4,170 0.31
JB045XP0 四点接触 4.500英寸 5.125英寸 0.3125英寸 1,165 1,850 2,103 1,950 4,880 4,690 0.34
JB047XP0 四点接触 4.750英寸 5.375英寸 0.3125英寸 1,193 1,900 2,265 2,030 5,080 5,140 0.35
JB050XP0 四点接触 5.000英寸 5.625英寸 0.3125英寸 1,236 1,980 2,463 2,150 5,380 5,720 0.37
JB055XP0 四点接触 5.500英寸 6.125英寸 0.3125英寸 1,304 2,100 2,844 2,360 5,890 6,850 0.40
JB060XP0 四点接触 6.000英寸 6.625英寸 0.3125英寸 1,371 2,220 3,247 2,560 6,400 8,080 0.44
JB065XP0 四点接触 6.500英寸 7.125英寸 0.3125英寸 1,435 2,340 3,668 2,760 6,910 9,410 0.47

JU系列C型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
JU040CP0 径向深沟球 4.000英寸 4.750英寸 0.5英寸 1073 2100 0.55
JU042CP0 径向深沟球 4.250英寸 5.000英寸 0.5英寸 1073 2100 0.58
JU045CP0 径向深沟球 4.500英寸 5.250英寸 0.5英寸 1143 2340 0.61
JU047CP0 径向深沟球 4.750英寸 5.500英寸 0.5英寸 1176 2460 0.65
JU050CP0 径向深沟球 5.000英寸 5.750英寸 0.5英寸 1209 2590 0.68
JU055CP0 径向深沟球 5.500英寸 6.250英寸 0.5英寸 1274 2830 0.74
JU060CP0 径向深沟球 6.000英寸 6.750英寸 0.5英寸 1337 3070 0.81
JU065CP0 径向深沟球 6.500英寸 7.250英寸 0.5英寸 1397 3315 0.87
JU070CP0 径向深沟球 7.000英寸 7.750英寸 0.5英寸 1457 3550 0.93
JU075CP0 径向深沟球 7.500英寸 8.250英寸 0.5英寸 1514 3790 0.99
JU080CP0 径向深沟球 8.000英寸 8.750英寸 0.5英寸 1570 4030 1.06
JU085CP0 径向深沟球 8.500英寸 9.250英寸 0.5英寸 1624 4270 1.12
JU090CP0 径向深沟球 9.000英寸 9.750英寸 0.5英寸 1678 4510 1.18
JU100CP0 径向深沟球 10.000英寸 10.750英寸 0.5英寸 1781 4990 1.31
JU110CP0 径向深沟球 11.000英寸 11.750英寸 0.5英寸 1879 5470 1.43
JU120CP0 径向深沟球 12.000英寸 12.750英寸 0.5英寸 1974 5950 1.56

JU系列X型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
径向 推力 力矩 径向 推力 力矩
JU040XP0 四点接触 4.000英寸 4.750英寸 0.5英寸 1,417 2,210 2,326 2,100 5,260 4,600 0.55
JU042XP0 四点接触 4.250英寸 5.000英寸 0.5英寸 1,464 2,290 2,541 2,220 5,560 5,140 0.58
JU045XP0 四点接触 4.500英寸 5.250英寸 0.5英寸 1,510 2,380 2,762 2,340 5,860 5,710 0.61
JU047XP0 四点接触 4.750英寸 5.500英寸 0.5英寸 1,556 2,460 2,991 2,460 6,160 6,320 0.65
JU050XP0 四点接触 5.000英寸 5.750英寸 0.5英寸 1,600 2,540 3,226 2,590 6,460 6,950 0.68
JU055XP0 四点接触 5.500英寸 6.250英寸 0.5英寸 1,687 2,690 3,717 2,830 7,060 8,300 0.74
JU060XP0 四点接触 6.000英寸 6.750英寸 0.5英寸 1,770 2,840 4,234 3,070 7,660 9,770 0.81
JU065XP0 四点接触 6.500英寸 7.250英寸 0.5英寸 1,851 2,990 4,775 3,310 8,270 11,370 0.87
JU070XP0 四点接触 7.000英寸 7.750英寸 0.5英寸 1,931 3,130 5,341 3,550 8,870 13,080 0.93
JU075XP0 四点接触 7.500英寸 8.250英寸 0.5英寸 2,007 3,270 5,930 3,790 9,470 14,910 0.99
JU080XP0 四点接触 8.000英寸 8.750英寸 0.5英寸 2,082 3,410 6,542 4,030 10,070 16,870 1.06
JU085XP0 四点接触 8.500英寸 9.250英寸 0.5英寸 2,155 3,543 7,176 4,270 10,670 18,940 1.12
JU090XP0 四点接触 9.000英寸 9.750英寸 0.5英寸 2,226 3,670 7,830 4,510 11,270 21,130 1.18
JU100XP0 四点接触 10.000英寸 10.750英寸 0.5英寸 2,364 3,930 9,201 4,990 12,470 25,880 1.31
JU110XP0 四点接触 11.000英寸 11.750英寸 0.5英寸 2,496 4,180 10,651 5,470 13,680 31,110 1.43
JU120XP0 四点接触 12.000英寸 12.750英寸 0.5英寸 2,622 4,420 12,174 5,950 14,880 36,830 1.56

JG系列C型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
JG070CP0 径向深沟球 7.000英寸 9.000英寸 1英寸 7764 13130 5.80
JG075CP0 径向深沟球 7.500英寸 9.500英寸 1英寸 7911 13680 6.10
JG080CP0 径向深沟球 8.000英寸 10.000英寸 1英寸 8265 14770 6.50
JG090CP0 径向深沟球 9.000英寸 11.000英寸 1英寸 8743 16420 7.20
JG100CP0 径向深沟球 10.000英寸 12.000英寸 1英寸 9204 18060 7.90
JG110CP0 径向深沟球 11.000英寸 13.000英寸 1英寸 9648 19700 8.60
JG120CP0 径向深沟球 12.000英寸 14.000英寸 1英寸 10074 21340 9.30
JG140CP0 径向深沟球 14.000英寸 16.000英寸 1英寸 10886 24620 10.80
JG160CP0 径向深沟球 16.000英寸 18.000英寸 1英寸 11648 27910 12.30
JG180CP0 径向深沟球 18.000英寸 20.000英寸 1英寸 12367 31190 13.70
JG200CP0 径向深沟球 20.000英寸 22.000英寸 1英寸 13,044 34,470 15.80
JG220CP0 径向深沟球 22.000英寸 24.000英寸 1英寸 13,685 37,760 16.80
JG250CP0 径向深沟球 25.000英寸 27.000英寸 1英寸 14,591 42,680 19.50
JG300CP0 径向深沟球 30.000英寸 32.000英寸 1英寸 15,963 50,890 23.30
JG350CP0 径向深沟球 35.000英寸 37.000英寸 1英寸 17,195 59,100 27.10
JG400CP0 径向深沟球 40.000英寸 42.000英寸 1英寸 18,307 67,310 30.80

JG系列X型薄截面轴承

产品型号 承载类型 内径
(d)
外径
(D)
宽度
(B)
动态载荷 (磅) 静态载荷 (磅) 重量
(磅)
径向 推力 力矩 径向 推力 力矩
JG070XP0 四点接触 7.000英寸 9.000英寸 1英寸 10,208 15,400 30,636 13,130 32,830 52,530 5.80
JG075XP0 四点接触 7.500英寸 9.500英寸 1英寸 10,410 15,820 33,196 13,680 34,200 58,140 6.10
JG080XP0 四点接触 8.000英寸 10.000英寸 1英寸 10,882 16,650 36,743 14,770 36,940 66,480 6.50
JG090XP0 四点接触 9.000英寸 11.000英寸 1英寸 11,526 17,870 43,240 16,420 41,040 82,080 7.20
JG100XP0 四点接触 10.000英寸 12.000英寸 1英寸 12,147 19,040 50,124 18,060 45,140 99,320 7.90
JG110XP0 四点接触 11.000英寸 13.000英寸 1英寸 12,739 20,180 57,347 19,700 49,250 118,200 8.60
JG120XP0 四点接触 12.000英寸 14.000英寸 1英寸 13,315 21,280 64,935 21,340 53,350 138,700 9.30
JG140XP0 四点接触 14.000英寸 16.000英寸 1英寸 14,404 34,410 81,056 24,620 61,560 184,700 10.80
JG160XP0 四点接触 16.000英寸 18.000英寸 1英寸 15,425 25,450 98,373 27,910 69,770 237,200 12.30
JG180XP0 四点接触 18.000英寸 20.000英寸 1英寸 16,386 27,410 116,793 31,190 77,980 296,300 13.70
JG200XP0 四点接触 20.000英寸 22.000英寸 1英寸 17,293 29,300 136,238 34,470 86,180 362,000 15.80
JG220XP0 四点接触 22.000英寸 24.000英寸 1英寸 18,152 31,130 156,625 37,750 94,390 434,200 16.80
JG250XP0 四点接触 25.000英寸 27.000英寸 1英寸 19,360 33,780 188,838 42,680 106,700 554,900 19.50
JG300XP0 四点接触 30.000英寸 32.000英寸 1英寸 21,200 37,980 246,541 50,890 127,200 788,800 23.30
JG350XP0 四点接触 35.000英寸 37.000英寸 1英寸 22,845 41,970 308,527 59,100 147,700 1,064,000 27.10
JG400XP0 四点接触 40.000英寸 42.000英寸 1英寸 24,332 45,770 374,256 63,310 168,300 1,380,000 30.80

推荐产品

您需要解决哪些问题?

如果您有关于产品、价格、解决方案或其他任何问题,我们的工程师和销售经理可以为您提供帮助。

在线解决
离开